Wie?

Algemeen
Wind en vuur op een vroege ochtend. Geest en ruimte. Stilte op het plein. God

zoekt zijn mensen op en zegent mateloos. Vanaf vandaag houdt Hij geen kaart

meer voor de borst, schendt elke grens waar mensen zich aan binden. Kom delen

in de winst! Klim op de kist, vertel! Hij zegent tong en lippen niet het minst.
De koning van dit feest zoekt knechten. Hij heeft de kaarten klaar en ruimte

zat. Hij is de koning van het allereerst begin en zegt vandaag: Mens, waar ben je?

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?