Weer stemmen met potlood

DEN HAAG - Kiezers gaan weer stemmen op papier. Het kabinet zet daarmee de stemcomputers, die al jaren worden gebruikt bij verkiezingen, aan de kant. Daarvoor in de plaats komt een apparaat, dat iemands stem uitprint.
De kiezer doet de uitdraai vervolgens in een bus. Aan het einde van de dag wordt de stembus geleegd, waarna alle stemmen elektronisch worden geteld. Rond mei volgend jaar neemt het kabinet een definitief besluit over de nieuwe manier van stemmen. Vrijdag koos de ministerraad al in hoofdlijnen voor het concept dat een adviescommissie onder leiding van oud-minister Frits Korthals Altes eind september presenteerde. Het kabinet heeft voorkeur voor een papieren stem, omdat die door de kiezer kan worden gecontroleerd en het mogelijk is de stemmen opnieuw te tellen. De commissie onderzocht het …
Dit is 29% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?