Vroegchristelijke leiders waren niet anti-joods

TILBURG - Christenen en joden hadden tot ver in de elfde eeuw nog een hechte relatie, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht. Tot die conclusie komt onderzoeker Elizabeth Boddens Hosang, die woensdag op dit onderwerp promoveert aan de Universiteit van Tilburg. Zij onderzocht nooit geraadpleegde bronnen, zoals kerkelijke wetsteksten uit de vierde tot zesde eeuw en archeologische bronnen.
,,De scheiding der wegen van joden en christenen heeft pas in de vroege Middeleeuwen plaatsgevonden en niet, zoals nog vaak wordt aangenomen, in de eerste eeuwen van de jaartelling, toen het christendom zich verspreidde binnen het Romeinse Rijk, schrijft Boddens Hosang in haar proefschrift Establishing boundaries. ,,Gewone gelovigen hadden in elk geval geen problemen met elkaar, aldus Boddens Hosang. Dat lag echter anders bij de kerkleiders, die vooral gebrand waren op ,,duidelijke grenzen tussen de twee groepen. Kerkleiders ervaarden de hechte relatie tussen christenen en joden als …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?