'Vrijgemaakte kerken zijn sterk veranderd'

ZWOLLE - De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn ingrijpend veranderd. De eenvormigheid die heerste, is verleden tijd, daarom moeten vrijgemaakt-gereformeerden ,,zoekend en tastend'' gaan ontdekken waarin ze ,,het van elkaar verdragen dat er verschillen bestaan''.
Dat stelt een kerkelijke commissie die voor de generale synode veranderingen in kaart heeft gebracht. Ze spreekt van een ,,paradigmaverandering''. Bij het evangelie van Jezus Christus kunnen gelovigen elkaar altijd weer vinden, wat voor verschillen er verder ook zijn, aldus de commissie. Ze noemt het een ,,lastige vraag'', wat buiten de belijdenisgeschriften om allemaal tot ,,deze kern'' gerekend moet worden, en wat mag veranderen. De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zouden zich daarom moeten bezinnen op hun eigenheid, in onderscheid van vooral evangelische kerken. De kerkelijke comm …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?