Verdubbeling aantal corruptiezaken rijksrecherche

DEN HAAG - Het aantal corruptiezaken dat in 2006 bij de Rijksrecherche is binnengekomen, lag ruim tweemaal zo hoog als het jaar daarvoor: in 2005 waren het er nog veertien, in 2006 dertig. Ook was er relatief veel aandacht van de dienst voor zaken over schending van de geheimhoudingsplicht. Dit staat in het jaarbericht van de Rijksrecherche over 2006.
In totaal kreeg de Rijksrecherche in 2006 122 zaken op het bureau. Zeventien daarvan kwamen via de eigen Criminele Inlichtingen Eenheid binnen. Dertien zaken waren grootschalig, langdurig en complex van aard, aldus het jaarbericht. De Rijksrecherche is een soort politie voor (semi-)overheidsfunctionarissen. De dienst onderzoekt naast ambtelijke corruptie vaak vuurwapengebruik door de politie waarbij gewonden of doden zijn gevallen, of sterfgevallen in politiecellen. Als 'opmerkelijke zaken' in 2006 heeft de Rijksrecherche in het jaarbericht onder meer opgenomen: het aannemen van steekpenni …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?