Uitval op mbo fors gedaald

DEN HAAG - Het nieuwe leren zorgt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voor een spectaculaire daling van de schooluitval. Op sommige scholen daalt het aantal voortijdige schoolverlaters met vijftig procent.

Deze praktijkgerichte manier van lesgeven is een doorslaand succes voor duizenden probleemleerlingen. Zij gaan nu veel vaker mét diploma van school. Dat blijkt uit een rondgang langs diverse grote roc's, regionale centra voor middelbaar beroepsonderwijs. Het nieuwe leren is een van de onderwijsvernieuwingen die op dit moment door een parlementaire commissie wordt onderzocht. De methode krijgt veel kritiek. Er zou te veel aandacht zijn voor vaardigheden en te weinig voor kennis. Landelijke cijfers zijn er niet, maar de roc's in Amsterdam, Alkmaar, Heerenveen, Lelystad en Zwolle …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?