Toestroom import-bruiden verwacht

DEN HAAG - Duizenden importbruiden zullen naar verwachting de komende weken in allerijl een verblijfsvergunning aanvragen. Door een manco in de wet hoeven zij niet langer eerst een inburgeringsexamen af te leggen om een vergunning te krijgen. Het examen was juist ingevoerd om een extra drempel op te werpen voor buitenlandse partners die naar Nederland willen komen.
De toestroom is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam. Die oordeelde deze week dat het inburgeringsexamen voor vreemdelingen die zich bij hun partner of gezin in Nederland willen voegen, weliswaar in de Wet Inburgering Buitenland staat, maar niet in het Vreemdelingenbesluit. En dus mag het geen criterium zijn om vreemdelingen te weigeren. Hoogleraar Vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout verwacht een toestroom van nieuwe aanvragen. Mogelijk zelfs duizenden. ,,Iedereen die gezakt is of nog twijfelde over het doen van zo'n examen zal nu zijn slag slaan.'' Ook Vluc …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?