Tien-Geboden-rechter uit zijn ambt gezet

WASHINGTON - Een gerechtelijke tuchtcommissie heeft bepaald dat Roy Moore, opperrechter in de Amerikaanse staat Alabama, uit zijn ambt gezet moet worden. Dit omdat Moore geen gehoor gaf aan een gerechtelijk bevel tot verwijdering van een monument met de Tien Geboden uit een gerechtsgebouw van de staat.
Rechter Moore liet ruim twee jaar geleden op eigen gezag in de hal van het gerechtsgebouw in Montgomery (Alabama) een blok graniet plaatsen met daarop de Tien Geboden. Hij deed dit naar eigen zeggen ,,omdat God de basis van ons rechtssysteem is''. Hij weigerde vervolgens het 2,5 ton zware blok te laten verwijderen. ,,Moore heeft zichzelf boven de wet geplaatst'', aldus de voorzitter van de tuchtcommissie, William Thompson.In een reactie op de uitspraak van de tuchtcommissie zei Moore dat hij uit het ambt gezet is van wege het feit dat hij God erkent. ,,Dat is vreemd'', aldus Moore, ,,omdat elk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?