Tekort aan kerkmusici dreigt in PKN

UTRECHT - De PKN dreigt over tien jaar ruim 20 procent minder organisten en andere kerkmusici te hebben dan nu het geval is, blijkt uit onderzoek van het bureau Kaski, in opdracht van de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek (ISOK), het bureau Kerkmuziek van de PKN en Kunstfactor, een organisatie voor amateurmuziek.
Hoewel de daling van het aantal kerkmusici mogelijk gelijke tred houdt met de vermindering van het aantal kerkleden en kerkgebouwen, zal de kerk erop moeten letten voldoende professionele kerkmusici over te houden om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Volgens ISOK-voorzitter Rein van der Kluit is de aanwas van nieuwe kerkmusici op dit moment volstrekt onvoldoende. Scriba Bas Plaisier van de PKN zei gisteren bij de presentatie van het rapport de zorgen over de rol van de kerkmuziek in de protestantse gemeenten te delen. ,,Een christen die niet zingt en musiceert en een eredienst zonder muzi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?