RvS: referendum niet nodig

DEN HAAG - Het is niet nodig de bevolking te raadplegen over het nieuwe Europese hervormingsverdrag dat de EU-lidstaten in juni sloten. Het verdrag bevat niet meer de grondwettelijke aspecten die wel in de verworpen Europese grondwet stonden. Dat is de globale strekking van het advies dat de Raad van State woensdag heeft uitgebracht aan het kabinet, meldden ingewijden donderdag.
Het kabinet spreekt vrijdag over de kwestie. De regeringspartijen zijn sterk verdeeld over het houden van een volksraadpleging over het nieuwe EU-verdrag. De PvdA is voor, maar CDA en ChristenUnie voelen er helemaal niets voor. Als het kabinet besluit geen referendum te houden - en bronnen in politiek Den Haag gaan daar wel van uit - zouden een of meer Tweede Kamerfracties met een initiatiefwet kunnen komen. Die zou dan met steun van PvdA, SP, PVV, GroenLinks en D66 een meerderheid kunnen halen. Naar verwachting zal de VVD in de Eerste Kamer die initiatiefwet echter blokkeren. In d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?