Rijnland laat zout water binnen

GOUDA - Het Hoogheemraadschap Rijnland laat sinds woensdagavond verzilt water uit de Hollandse IJssel het gebied binnenstromen.
Op die manier blijft het waterpeil op een acceptabel niveau, zodat waterkeringen en funderingen van gebouwen zo min mogelijk te lijden hebben van een gebrek aan water. Dat maakte Rijnland donderdag bekend. Het zoutige water is slecht voor (landbouw)gewassen, maar de schade die zou ontstaan als dijken en funderingen droog komen te staan, is veel groter en bovendien onherstelbaar. Dijken worden bij droogte poreus en de houten funderingen van vooral oudere gebouwen kunnen gaan rotten. In veengebieden, bijvoorbeeld rond Gouda, speelt nog mee dat de bodem inklinkt als deze droog komt te staan. …
Dit is 46% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?