Regering Egypte aast op Steen van Rosetta

De Egyptische regering heeft het British Museum in Londen gevraagd de wereldberoemde Steen van Rosetta in bruikleen te geven voor een expositie. De vraag is of Groot-Brittannië dat aandurft. Hoe groot is de kans dat het Egyptische erfstuk dan nooit meer terugkeert?
LONDEN - ,,Hij is eigenlijk helemaal geen schoonheid en toch trekt hij jaarlijks vierenhalf miljoen bezoekers'', zegt Richard Parkinson, conservator van het British Museum. Parkinson heeft het over de Steen van Rosetta, waarover hij een boek schreef. De Egyptische regering heeft bij monde van Zahi Hawass, hoofd van de Hoge Raad van Antiquiteiten in Caïro, gevraagd de steen in 2012 voor drie maanden te mogen lenen, ter gelegenheid van de opening van een nieuw Egyptisch Museum. Hoewel Hawass zegt te garanderen dat de steen weer veilig terugkeert, is het een gevoelig verzoek, omdat het op …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?