Rabbijnen steggelen over sabbatsjaar

RA'ANANA - Israëlische rabbijnen zijn verdeeld over de naleving van het Bijbelse shmita, het sabbatsjaar. Oudtestamentische wetten bepalen dat joodse boeren in Israël na zes jaar arbeid hun akkers een jaar moeten laten rusten.
 Een ecologisch verantwoorde maatregel in oude tijden, maar onwerkbaar in het moderne Israël, vinden de meeste Israëliërs. Al in 1951 heeft het opperrabbinaat dan ook een slimme uitweg bedacht. Het verkoopt voor de periode van het sabbatsjaar al het joodse land voor een symbolisch bedrag aan een niet-jood, doorgaans een Arabier. 'Heter mechira' heet die transactie. Goed genoeg voor de boeren en de meeste consumenten, maar niet voor de groeiende groep ultraorthodoxe joden die het officiële rabbinaat niet erkennen. Zij eisen al jaren dat tijdens de shmita alleen landbouwproducten worden verk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?