Predikanten zagen Hitler in 1940 als straf van God

KAMPEN - Gereformeerde dominees vroegen het kerkvolk in mei 1940 om schuldbesef en verootmoediging. De oproep van K. Schilder tot geestelijk verzet was echt een uitzondering, meent de Kamper kerkhistoricus Gert van Klinken.
Van Klinken onderzocht de reacties van gereformeerden op de slag om de Grebbeberg en het bombardement van Rotterdam. Vooral de dominees riepen op tot aanvaarding en verootmoediging; zij zagen het bloedvergieten als een straf van God. 'Wij hebben het meer dan verdiend!', schreef de een. 'Wie niet hooren wil moet voelen', zei de ander. Volgens Van Klinken paste die reactie in een eeuwenoude gereformeerde traditie, verwoord in de Heidelbergse Catechismus. ,,Alles wat je overkomt, valt je toe uit Gods hand.'' De Kamper theoloog K. Schilder was de enige die opriep tot verzet. ,,In mei en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?