PO-raad overstijgt zuilen in onderwijs

De basisscholen in Nederland krijgen morgen een brancheorganisatie, die de zuilen in het onderwijs overstijgt: de PO-raad. De besturenorganisaties raken werk kwijt en zoeken nieuwe taken.
DEN HAAG - Meer dan 7500 scholen met ruim anderhalf miljoen leerlingen, zo'n 175.000 leerkrachten en een totaal budget van 8,7 miljard euro. Het primair onderwijs (basis- en speciaal onderwijs) is een megabedrijf, dat morgen een eigen brancheorganisatie krijgt: de PO-raad, onder voorzitterschap van de voormalig inspecteur-generaal onderwijs Kete Kervezee. De raad gaat taken overnemen die tot nu toe door de besturenorganisaties van onder meer de openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke en gereformeerde scholen werden vervuld. Namens de scholen gaat de raad met de onderwijsbonden en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?