Passie en Van der Ven uit elkaar

UTRECHT - Directeur A. van der Ven vertrekt bij Evangelische school De Passie. Dat laten de directeur en het bestuur in een gezamenlijke persverklaring weten. Als reden wordt opgegeven een ,,verschil in opvattingen over de wijze van uitvoeren van beider rollen en taken''.
P. van Delden, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Passie erkent dat zijn school Van der Ven veel dank is verschuldigd voor zeven jaar directeurschap en ook voor zijn werk aan de oprichting van de school. Van Delden realiseert zich dat de situatie pijnlijk is, maar Van der Ven hoeft wat hem betreft niet met stille trom te vertrekken. ,,Als hij een afscheidsreceptie wil, gunnen wij hem die van harte.''Van der Ven zegt dat het bestuur ,,afgelopen week alles op alles heeft gezet om de arbeidsovereenkomst te beëindigen''. Van der Ven, een van de oprichters van De Passie, noemt zijn vertr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?