Overheid overvraagt computers

DEN HAAG - Veel ICT-projecten bij de overheid mislukken, doordat ze te ambitieus en te ingewikkeld zijn. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport over ICT-projecten bij de overheid. Aanleiding voor het onderzoek waren uitspraken van ICT-deskundigen dat de overheid jaarlijks vier tot vijf miljard euro uitgeeft aan geheel of gedeeltelijk mislukte ICT-projecten.
De Rekenkamer plaatst kanttekeningen bij die schatting. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de overheid slechts 2,1 miljard euro op jaarbasis uitgeeft aan ICT. Hoewel de Rekenkamer zelf geen schatting geeft van de schade door mislukte projecten, noemt ze de omvang van het probleem substantieel. Volgens de onderzoekers worden veel ICT-projecten te groot aangepakt. Dit komt doordat een minister vaak daadkracht wil tonen en de Tweede Kamer snelle oplossingen eist. Daarnaast zijn ICTleveranciers uit op grote opdrachten. ,,Alle betrokken partijen zijn …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?