Ouderen ontberen juiste zorg

DEN HAAG - Kwetsbare ouderen die nog zelfstandig wonen, moeten het steeds vaker stellen zonder de intensieve zorg die ze nodig hebben. Dat constateert de artsenorganisatie KNMG.
De organisatie pleit daarom voor de invoering van een nieuwe vorm van intensieve thuiszorg, die vergelijkbaar is met verpleeghuiszorg. Doordat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, neemt het aantal ouderen onder hen dat intensieve zorg nodig heeft ook toe. Het gaat dan onder meer om dementerende ouderen of zij die meerdere fysieke aandoeningen hebben. Vaak hebben zij meerdere vormen van zorg nodig. Maar volgens de KNMG krijgen zij die steeds vaker nu niet omdat huisartsen noch verpleeghuisartsen die zorg kunnen leveren. Huisartsen hebben hier de tijd niet voor en verpleeghui …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?