Meer natuur kan vogelsoorten redden

Algemeen
DEN HAAG - Het gaat slecht met vogeldiversiteit in Nederland. Bijna de helft van de vogelsoorten die in 2004 op de 'rode lijst' zijn gezet van bedreigde dier- en plantensoorten, is verder in aantal gekrompen. Dat rapporteert de Vogelbalans 2008 van SOVON Vogelonderzoek Nederland, onderdeel van Vogelbescherming Nederland. Volgens het rapport is het noodzakelijk natuurgebieden te vergroten.
Vooral soorten die afhankelijk zijn van een specifieke omgeving, zoals heidevogels en duin- en kustvogels, hebben het moeilijk. Ook boerenlandvogels zijn gebaat bij uitbreiding en verbetering van reservaten, schrijven de onderzoekers. In totaal komt bijna zestig procent van de bedreigde soorten alleen nog voor in natuurreservaten. De kemphaan, velduil, draaihals, kuifleeuwerik en grauwe gors balanceren nog steeds op de rand van uitsterven. Volgens SOVON wijst alles erop dat zij over een tijdje uit Nederland zullen zijn verdwenen. Meer dan de helft van de vogels die op de rode lijst sta …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?