Meer meldingen euthanasie

DEN HAAG - De regionale toetsingscommissies euthanasie hebben vorig jaar 2120 meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ontvangen. Dat is aanzienlijk meer dan in 2006. Dit blijkt uit het maandag verschenen jaarverslag over 2007 van de regionale toetsingscommissies euthanasie.
In 2006 werden in totaal 1923 meldingen ontvangen; het jaar daarvoor 1933. Vorig jaar ging het bij 1923 gevallen ging om euthanasie, in 167 gevallen om hulp bij zelfdoding en dertig keer betrof het een combinatie van beide. In drie gevallen oordeelde een van de commissies dat de arts niet volgens de zorgvuldigheidseisen had gehandeld. Deze zaken zijn doorgezonden aan het college van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De levensbeëindiging vond in 1686 gevallen thuis plaats, 147 keer in een ziekenhuis, 82 keer in een verpleeghuis, in 89 gevallen in een verzorg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?