Loonsverhoging voor leraren

UTRECHT - Docenten in het voortgezet onderwijs krijgen de komende twee jaar twee keer een loonsverhoging van 3,5 procent. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord dat de onderwijsbonden met de VO-Raad, de werkgeverorganisatie in het voortgezet onderwijs, vrijdag hebben gesloten.
De komende weken buigt de achterban zich over het akkoord. Ook gaat de werkdruk voor docenten met 3 procent omlaag. Leraren mogen volgens de nieuwe cao maximaal 728 uur lesgeven per jaar. Dat komt neer op 23 lesuren van 50 minuten gedurende 38 lesweken. Bij deeltijdaanstellingen wordt de werkdruk naar rato verminderd. Bovendien krijgen beginnende docenten in het eerste jaar van hun aanstelling 20 procent minder lestaken. Ondersteunend personeel ontvangt behalve een loonsverhoging ook een verhoging van de extra eindejaarsuitkering en krijgt extra scholing. Het akkoord heeft een …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?