Kerkleden verlossen van krampachtige discussies

Zelf had Klaas van der Zwaag ook ,,verkeerde ideeën'' over hoe een mens tot geloof komt. Hij dacht ,,een bijzondere ervaring'' nodig te hebben voor hij kon zeggen kind van God te zijn. Of hij zijn bekering heeft uitgesteld onder invloed van het bevindelijk-gereformeerde klimaat waarin hij opgroeide, durft Van der Zwaag achteraf niet te zeggen.
Hij denkt meer te zijn gevormd door zijn eigen zoektocht dan door het kerkelijke klimaat. Wel constateert hij dat in zijn omgeving velen door de prediking die zij horen, niet durven geloven dat Jezus ook hun Zaligmaker wil zijn. Dr. Van der Zwaag (1955) heeft er een omvangrijk boek over geschreven met als titel Afwachten of verwachten? Hij geeft een analyse van het denken over bekering in de reformatorische zuil. Zijn conclusie is dat bevindelijk-gereformeerden afgelopen 150 jaar afgebogen zijn van de evenwichtige prediking van de Reformatie en Nadere Reformatie.De 'toe-eigening van het heil' …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?