Kamer komt fondsen tegemoet

DEN HAAG - De Tweede Kamer zal instemmen met een wetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Depla (PvdA) en Varela (LPF), dat tot doel heeft te voorkomen dat deelnemers in zogeheten gesloten pensioenfondsen onnodig een lagere uitkering krijgen.
Als een onderneming wordt opgeheven, blijft het daaraan verbonden pensioenfonds bestaan, ook al betaalt de werkgever geen bijdrage meer. Deze 'gesloten fondsen' zijn vaak solide genoeg om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Toch zijn ze tot dusver automatisch verplicht om een dure herverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Volgens Depla kunnen de kosten daarvan dermate hoog zijn, dat een pensioenfonds in de toekomst niet in staat zal zijn om de uitkeringen jaarlijks aan de gestegen lonen en prijzen aan te passen. Door de initiatiefwet is het voortaan aan de Pensioen- …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?