Kamer hikt aan tegen massaontslag burgemeesters

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft grote moeite met het collectief ontslag van alle burgemeesters in 2006. Dat ontslag is een knelpunt in de bespreking van de notitie van het kabinet over de gekozen burgemeester.
CDA-woordvoerder mw. Spies zei gisteravond in het debat hierover dat haar fractie ,,niks voelt voor dat massaontslag''. PvdA-Kamerlid Hamer kondigde een motie aan om het collectief ontslag voor alle burgemeesters terug te draaien. Volgens mw. Hamer is nu al te merken dat minder kandidaten zich beschikbaar stellen voor het burgemeestersambt. Ook de ChristenUnie, SP en GroenLinks staan zeer kritisch tegenover de gekozen burgemeester.De VVD heeft op onderdelen nog aarzelingen bij de notitie. Het CDA wil een overgangstermijn voor burgemeesters in plaats van in 2006 allen te laten aftreden. Min …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?