Juristen: Justitie maakt gevangenen monddood

DEN HAAG - Het ministerie van Justitie maakt veroordeelden ten onrechte monddood. De penitentiaire Beginselenwet, die het contact tussen gedetineerden en journalisten regelt, is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zeggen juristen.
De Beginselenwet, waarin rechten en plichten van gevangenen zijn opgenomen, bepaalt dat een gevangenisdirecteur kan beslissen of een gedetineerde een journalist mag spreken.

Hij kan toestemming geven tot een interview, zolang zich dat verdraagt met een aantal belangen, zoals de orde of veiligheid in de inrichting en de openbare orde en de goede zeden.

In de praktijk wijst Justitie vrijwel elk interviewverzoek af.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?