'Inrichting Nederland taak van de overheid'

ROTTERDAM - De rijksoverheid moet de ruimtelijke ordening weer regelen. Zij moet bepalen waar bedrijventerreinen komen, welke landbouwgronden voor recreatie worden bestemd en waar wegen en spoorwegen worden aangelegd.
Zo moet het Rijk de 'verrommeling' van Nederland tegengaan. Dat bepleit rijksbouwmeester Mels Crouwel in een interview zaterdag in NRC Handelsblad . Hij keert zich daarmee tegen de Nota Ruimte van het kabinet-Balkenende II, waarin de ruimtelijke ordening goeddeels wordt overgelaten aan gemeenten, provincies en de markt. ,,In zo'n vol en dichtbevolkt land als Nederland kan de ruimtelijke inrichting niet worden overgelaten aan de markt en de vrije economische krachten. Het staat nu wel vast dat de markt er niet voor zorgt dat bijvoorbeeld distributiecentra op de geschiktste plekken terechtkomen' …
Dit is 43% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?