Identiteit vaak door religie bepaald

ROTTERDAM - Autochtone Nederlandse jongeren zeggen vaker dat godsdienst bepalend is voor hun identiteit dan hun leeftijdgenoten in Engeland en Frankrijk. Bij Turkse en Marokkaanse jongeren scoort de factor religie zelfs het hoogst.
Dat blijkt uit een verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), die vandaag verschijnt. De onderzoekers Maria Grever en Kees Ribbens vroegen aan jongeren tussen de 14 en 18 jaar in Rotterdam, Londen en Lille wat zij als bepalende elementen zien voor hun identiteit. Een kleine 6 procent van de autochtone Nederlandse jongeren noemde religie als belangrijkste factor, terwijl het bij 30 procent een plaats heeft in de top vijf. In Engeland liggen deze percentages op respectievelijk 3 en 23, in Frankrijk op 4 en 22. Maria Grever, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?