Hoogervorst: no-claim in de zorg

DEN HAAG - Wie niet vaak naar de huisarts of specialist gaat en weinig medicijnen gebruikt, moet voortaan worden beloond met een gedeeltelijke teruggave van de ziektekostenpremie. Minister van volksgezondheid Hans Hoogervorst (VVD) wil dat plan in 2006 doorvoeren bij de introductie van de verplichte basisverzekering voor ziektekosten. Op dat moment vervalt het verschil tussen fondsverzekerden en particulier verzekerden.
Een Kamermeerderheid schaart zich in grote lijnen achter het voornemen van de minister. De VVD-fractie wilde het plan deze week zelf lanceren, maar werd onverwacht ingehaald door Hoogervorst. De andere regeringspartijen CDA en D66 zijn overwegend positief. Wel wil het CDA de huisarts buiten het no claim-systeem houden. De PvdA vindt het ook noodzakelijk dat de huisarts drempelloos beschikbaar blijft. De partij vreest dat er met de 'no-claimvariant' toch een vorm van risicoselectie ontstaat. De SP verwacht dat ouderen en chronisch zieken het kind van de rekening worden.De variant bevat volg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?