Het IJsselmeerwater komt

Het Hoogheemraadschap Rijnland plaatste gisteren in diverse wateren, zoals hier in de Drecht bij de Tolhuissluis, damwanden, in voorbereiding op de komst van zoetwater uit het IJsselmeer. Dat water wordt vanaf vandaag richting de polders van Rijnland gepompt om daar verdroging en verzilting tegen te gaan.
Voordat het water die gebieden bereikt, moet eerst verzilt water uit het Amstel-Drechtkanaal worden afgevoerd via een gemaal bij Gouda. Zonder de afsluitingen zou de verzilting in de polders eerst worden verergerd in plaats van verlicht. Dat zou landurige problemen voor de gewassen van onder meer land- en tuinbouwers tot gevolg hebben.Het besluit van de waterschappen in Noord- en Zuid-Holland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat betekent dat de waterstroom tussen Gouda en het IJsselmeer wordt omgedraaid. Het water stroomt normaal gesproken van zuid naar noord, maar vanaf vanmorgen is da …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?