Godsdienst nauwelijks examenvak

DEN HAAG - Slechts drie scholen in Nederland maken komend cursusjaar gebruik van de mogelijkheid een nieuw examenvak over godsdienst en religie in te voeren. Het gaat om twee gereformeerde en een protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs.
Andere scholen zijn nog bezig met het opzetten van het nieuwe vak. Dit zijn voornamelijk orthodox-christelijke scholen. Vanaf augustus 2007 mogen scholen in het examenprogramma voor de havo en het vwo een keuzevak over religie en levensbeschouwing aanbieden. Dit vak staat los van het al bestaande vak godsdienst op christelijke scholen. Het bestaande vak godsdienst telt tot op heden helemaal niet mee voor het eindexamen. Ook daarin komt vanaf volgend cursusjaar verandering. Scholen mogen het bestaande vak laten meetellen in het zogenoemde combinatiecijfer, samen met bijvoorbeeld algemene na …
Dit is 20% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?