Geen uitzondering voor adoptiebureaus

LONDEN - De Engelse premier Tony Blair weigert christelijke adoptiebureaus een uitzonderingspositie te geven in de nieuwe Engelse antidiscriminatiewet. De wet, die in april van kracht wordt, verbiedt alle vormen van discriminatie op grond van seksuele geaardheid.
Een van de gevolgen daarvan is dat adoptiebureaus niet langer mogen weigeren kinderen toe te wijzen aan homoparen. Zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de Anglicaanse Kerk in Engeland hadden protest aangetekend tegen deze bepaling. Met name voor de Rooms-Katholieke Kerk is het probleem urgent, omdat deze kerk in Engeland een derde van alle adoptiebureaus in handen heeft. Ondanks een dreigement van de rooms-katholieken dat zij wellicht al deze adoptiebureaus zullen sluiten als zij gedwongen worden ook homoparen kinderen te laten adopteren, heeft Blair besloten dat zij geen uitzonderingspositi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?