Financiële nood dreigt bij Chr. Geref. Kerken

VEENENDAAL - Het gemeenschappelijke werk van de Christelijke Gereformeerde Kerken dreigt in acute financiële problemen te komen. Gisteren ontvingen alle kerkenraden een brief met een overzicht over wat ze voor het werk van de zogenaamde deputaatschappen betalen.
De brief wordt gevolgd door een brandbrief van het Landelijk Dienstenbureau in Veenendaal. Namens alle deputaatschappen (colleges van deskundigen voor gezamenlijk kerkelijk werk) wordt daarin de kerken gemaand hun financiële verplichtingen te voldoen en hun omslagbijdrage over 2002 snel over te maken.Als de inkomsten niet aantrekken dreigen bepaalde deputaatschappen zelfs failliet te gaan, liet ds. J. van Mulligen uit Den Haag onlangs in een kerkdienst weten. Van Mulligen is voorzitter van het zendingsdeputaatschap dat voor een belangrijk deel van de quota (tien euro per kerklid) afhankelijk i …
Dit is 33% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?