Falende migrant gekort op WW en WAO

Oudkomers zijn immigranten die voor 1998 naar Nederland zijn gekomen. Aan oudkomers met een WW- of WAO-uitkering wordt dezelfde verplichting opgelegd als aan nieuwkomers. Zij worden al getest op hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur. Oudkomers met een bijstandsuitkering wacht hetzelfde regime. Zij kunnen momenteel ook al door gemeenten worden aangesproken om een inburgeringscursus te volgen.
De vaardigheden worden getoetst met een inburgeringsexamen. De immigrant moet voortaan zelf zien hoe hij aan zijn kennis komt. Als de nieuwkomers en oudkomers slagen voor de toets, kunnen zij een deel van de eventueel gemaakte kosten voor de opleiding terugkrijgen.Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) dat de inburgeringscursussen geeft, noemt het kabinetsplan ,,zeer ongewenst''. Directeur Akel zegt dat allochtonen in de rij staan voor Nederlandse lessen, omdat het aanbod te klein is. Ongemotiveerde leerlingen heeft het NCB derhalve volgens eigen zeggen nauwelijks. ,,Er is geen enkele rech …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?