Explosieve toename ouderen in bijstand

DEN HAAG - Het aantal ouderen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering zal de komende jaren explosief stijgen. Dat komt doordat steeds meer 65-plussers moeten rondkomen van een gedeeltelijke AOW-uitkering.
Dat blijkt uit een onderzoek dat momenteel door het Verwey-Jonker Instituut wordt verricht in opdracht van diverse ouderenbonden. De bonden maken zich grote zorgen, omdat naar schatting nu al de helft van alle ouderen die recht hebben op een aanvullende bijstandsuitkering, daar geen gebruik van maakt. Hierdoor leven circa dertigduizend ouderen onnodig onder de armoedegrens. Tegelijkertijd voert nog geen twintig procent van alle gemeenten actief beleid om deze mensen op te sporen en op hun rechten te wijzen. Uit het onderzoek moet duidelijk worden hoeveel ouderen op of onder het sociaal min …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?