Europa nog steeds kerkelijk

TILBURG - In weerwil van zeer uiteenlopende religieuze ontwikkelingen blijft Europa globaal gezien kerkelijk en religieus. De theorie die zegt dat de gemiddelde Europeaan wel gelooft maar niet bij de kerk hoort, doet geen recht aan de veelvormige religieuze werkelijkheid op het continent.
Die conclusie trekt de socioloog dr. Loek Halman van de Universiteit van Tilburg uit gegevens over religie uit het Europees Waardenonderzoek (EVS). Onderzoekers in ruim dertig Europese landen hebben in 1981, 1990 en 1999/2000 een omvangrijke hoeveelheid gegevens verzameld over onder meer de morele, maatschappelijke en religieuze opvattingen van de Europeaan (www.europeanvalues.nl).Halman, coördinator van het EVS-onderzoek, schetst enkele tegenstrijdige gegevens. Bijna alle Zweden rekenen zich tot de Lutherse Kerk, maar ruim de helft zegt niet religieus te zijn. Tsjechië is een van de meest ges …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?