Economische groei is nu nihil

VOORBURG - De economie is vorig jaar nagenoeg tot stilstand gekomen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het bruto binnenlands product (bbp) met slechts met 0,3 procent is gegroeid.
De lage groei komt vooral doordat bedrijven 3,7 procent minder zijn gaan investeren dan in het voorgaande jaar. Ook de uitvoer van Nederlandse producten is afgenomen (1,3 procent). Dat de economie over het hele jaar toch een stijging liet zien, is voornamelijk te danken aan de overheid. Die gaf 3,8 procent meer uit dan het voorgaande jaar, met name aan zorg en onderwijs.Volgens het Centraal Planbureau (CPB) vereist de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn een structureel begrotingsoverschot van ruim één procent in 2007. Gecorrigeerd voor conjuncturele en incidentele factoren …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?