Dr. Van den Brink hoogleraar Bond

LEIDEN - Dr. G. van den Brink is door de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland benoemd tot bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme in Leiden.
De leerstoel is verbonden aan de faculteit godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Van den Brink zal een dag per week aan de werkzaamheden besteden. De benoeming gaat in op 1 januari 2007 en geldt voor een periode van vijf jaar. In de benoemingscommissie zaten drie hoogleren van de Leidse universiteit en twee afgevaardigden van de Gereformeerde Bond. Volgens drs. P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, heeft Van den Brink ,,de kwaliteiten om de opdracht te vervullen die aan de leerstoel verbonden is. Hij heeft de nodige wetenschappelijke prestaties neergezet en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?