Donner: bordeel weren wordt lastig

DEN HAAG - Gemeenten zouden van dit kabinet meer vrij heid krijgen om bordelen te weren, maar dat wordt lastig. ,,Of het technisch mogelijk is, weet ik nog niet'', waarschuwt minister Donner vandaag in een in
terview met deze krant.Bij de kabinetsformatie is afgesproken dat gemeenten die bordelen willen weren, dat in regionaal verband moeten kunnen regelen. Dat werd gezien als een gebaar richting CU en SGP vanwege hun positieve opstelling tijdens de formatie. Ook het CDA hecht aan de zogeheten nuloptie. Bij de opheffing van het bordeelverbod enkele jaren geleden stemden de christendemocraten tegen vanwege het ontbreken van die mogelijkheid.Volgens Donner laat de uitvoering van de afspraak over de nul optie in het hoofdlijnenakkoord nog op zich wachten. Het probleem is volgens hem dat het exploitere …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?