Docenten klagen over te veel uren

DEN HAAG - Leraren in het voortgezet onderwijs klagen dat ze te veel lessen moeten geven. De toch al hoge werkdruk stijgt daardoor. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat veel scholen te weinig lesuren gaven. Toenmalig minister Van der Hoeven dreigde scholen financieel te korten of zelfs hun onderwijsbevoegdheid in te trekken wanneer zij hierin geen verandering zouden brengen.
Volgens de Onderwijsbond CNV helpt dit soort dreigementen niet. In een brief aan staatssecretaris Bijsterveldt vraagt de bond uitstel van de strafmaatregelen. Scholen moeten de gelegenheid krijgen op een verantwoorde wijze aan de lesnormen te voldoen. Nu proberen veel scholen volgens CNV met 'kunst en vliegwerk' alsnog de wettelijke norm van minstens 1040 uren per jaar te halen. Zo geven leraren extra lessen bovenop hun 'volle rooster', duren de lessen op sommige scholen ineens 55 minuten in plaats van 50 en wordt er 's avonds vergaderd in plaats van onder lestijd. Ook wordt op allerle …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?