Dissidenten PKN kiezen kerknaam

BARNEVELD - Nederlandse Hervormde Kerk (hersteld verband). Dat is de naam waaronder bezwaarden tegen de Samen-op-Wegfusie de Hervormde Kerk willen voortzetten.
De naam prijkt op een formulier dat het Convent van Kerkvoogdijen heeft verspreid onder bezwaarde leden van de Hervormde Kerk.Met het formulier kan een softwarepakket voor kerkelijke ledenadministratie worden besteld. Het bureau dat samen met het convent van kerkvoogdijen het pakket aanbiedt, kan ook zorgen voor het omzetten van de oude ledenadministratie in het nieuwe pakket.Een blauwdruk van de organisatie van de 'voortgezette' Hervormde Kerk is te vinden in de brochure Nu de PKN een feit wordt... hoe verder? Deel 3, die door het Comité tot Behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk is uitgege …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?