De Korte: oecumene ook met orthodoxen

GRONINGEN De rooms-katholieke bisschop Gerard de Korte zou graag willen dat zijn kerk oecumenische contacten krijgt met evangelischen en de kleinere gereformeerde kerkgenootschappen. ,,Ik heb de indruk dat juist daar veel vitaal christendom is, zegt De Korte in het Nederlands Dagblad.
De Korte doet deze oproep aan de vooravond van zijn installatie zaterdag als bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij betreurt dat de Rooms-Katholieke Kerk nu alleen met protestanten samenspreekt in de Raad van Kerken, waar de orthodoxen die hij noemt, geen lid van zijn. ,,Met orthodoxe protestanten hebben wij ook het meeste gemeen. Waar ik de kans krijg ook mensen uit die kringen te ontmoeten, zal ik dat zeker doen.Maar De Korte hoort van pastores dat contacten met gereformeerden en evangelischen op lokaal niveau moeilijk liggen, vanwege ,,oude beelden van elkaar. Volledig in …
Dit is 56% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?