De Fijter wil nationale synode

LEEUWARDEN - Synodevoorzitter Gerrit de Fijter van de Protestantse Kerk in Nederland pleit voor een nationale synode van alle protestantse kerken in Nederland. De synode zou moeten aangeven hoe de vele kerken samen Jezus Christus kunnen dienen en van hem kunnen getuigen.

In een column in het Centraal Weekblad, blad voor mens, kerk en samenleving, wijst De Fijter erop dat het aantal protestantse kerken in Nederland ondanks de fusie die in 2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland leidde, alleen maar is toegenomen. Al die kerken gaan uit van dezelfde Bijbel en dezelfde gereformeerde geloofsbelijdenis. Op de nationale synode zouden alle kerken vertegenwoordigd moeten zijn die in de traditie van de kerkhervormers Maarten Luther en Johannes Calvijn staan, maar ook pinksterkerken en evangelische geloofsgemeenschappen. De Fijter, die op vakantie is, merkte d …
Dit is 35% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?