Daling van CO2-uitstoot

DEN HAAG - De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2007 voor het derde opeenvolgende jaar verminderd. De uitstoot lag met 205 miljard kilo CO2 4 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol.
Dat blijkt uit berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving samen hebben uitgevoerd. Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008-2012 de emissies van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van 1990. De uitstoot in dat jaar is vastgesteld op 213 miljard kilo CO2. In 2005 kwam de uitstoot van broeikasgassen in Nederland voor het eerst onder dat niveau. De afname zette zich in de jaren daarna door. De daling van de uitstoot van broeikasgassen is vooral toe te schrijven aan de vermindering van de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?