Congres PvdA en CU

BREDA - Zowel de PvdA als de ChristenUnie houdt zaterdag partijcongres. De ledenvergaderingen vinden plaats op een moment waarop beide coalitiepartijen in een conflict verwikkeld zijn over de toepassing van embryoselectie.
De PvdA wil toestaan dat vrouwen met een ernstige, erfelijke vorm van borst- of darmkanker hun embryos kunnen laten controleren om te zien of hun kind de ziekte ook krijgt. De kankersoorten waar het om draait zijn niet 100 procent erfelijk, maar nakomelingen lopen wel een groot risico de ziekte te krijgen. De voorgestelde uitbreiding ligt zeer gevoelig bij de ChristenUnie. De politieke partij is principieel tegen het vernietigen van embryos, omdat het om nieuw leven gaat. De ChristenUnie vreest bovendien voor een glijdende schaal door uitbreiding van embryoselectie voor erfelijke ziekte …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?