Coalitie wil meer geld voor gezin

DEN HAAG - De coalitiefracties van CDA, PvdA en ChristenUnie zien de bezuiniging op de kinderbijslag niet zitten. Het kabinet wil in 2010 honderd miljoen bezuinigen op de kinderbijslag bij de hogere inkomens.
Vicepremier Rouvoet noemde dat een ,,verdedigbare maatregel'' omdat die voor gezinnen per saldo goed uitpakt. Dat komt doordat het bedrag voor het kindgebonden budget oploopt van 0,6 miljard in 2007 naar 1,3 miljard in 2011. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk, terwijl de kinderbijslag wordt uitgekeerd los van inkomen. Vooral de lagere- en middeninkomens hebben baat bij het kindgebonden budget. De SGP-fractie heeft groot bezwaar tegen de ingreep in de kinderbijslag die nu inkomensonafhankelijk is. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, die vandaag en morgen worden gehouden …
Dit is 21% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?