Aantal daklozen daalt, behalve in Amsterdam

AMSTERDAM GPD - In tegenstelling tot de rest van Nederland daalt het aantal daklozen in Amsterdam niet. In de hoofdstad is hooguit sprake van een stabilisering. Ongeveer vierduizend mensen komen in Amsterdam in aanmerking voor de opvang van dak- en thuislozen. Het Leger des Heils schat dat er in Nederland vorig jaar zo'n 50.000 daklozen waren, zo staat in het jaarverslag over 2006.
In 2003 waren dat er nog bijna 65.000. Dat in de hoofdstad geen daling te zien is, kan directeur Henk Dijkstra van de Amsterdamse afdeling van het Leger des Heils niet verklaren. Hij is al heel tevreden dat het aantal daklozen niet verder stijgt. Die stabilisering zou volgens het Leger des Heils vooral te danken zijn aan een financiële injectie van de overheid, die 170 miljoen euro uittrok voor de opvang van daklozen. In de grote steden moeten binnen zeven jaar alle daklozen van de straat zijn. Met het geld wil het Leger des Heils zogeheten 'Domusinstellingen' openen, panden waar groep …
Dit is 38% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?