Aanpak radicalen soms verkeerd

DEN HAAG (ANP) - Het verstoren van radicalisering kan ongewenste neveneffecten hebben.
De landelijke en lokale overheden moeten daarom zorgvuldig de risico's daarop bekijken. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), T. Joustra, in een beleidskader voor de aanpak van radicaliseringshaarden. Dat zijn volgens hem organisaties, groepen of locaties waar sprake is van activiteiten en uitingen die bijdragen aan verdergaande radicaliseringsprocessen bij individuen die kunnen uitmonden in terrorisme. De kans op ongewenste neveneffecten bij de aanpak ervan is ,,reëel''. Verstoring kan er volgens de NCTb toe leiden dat het radicialiseringsproces zich verpl …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?