Rapport: de robotsamenleving komt eraan

DEN HAAG (Novum) - De 'robotsamenleving' komt eraan. Robots zullen de arbeidsmarkt steeds meer beïnvloeden. De samenleving staat voor een technologische revolutie en moet zich afvragen hoe daarmee om te gaan. Deze conclusies staan in een woensdag gepresenteerd rapport dat het Rathenau Instituut schreef in opdracht van de Tweede Kamer.

Het onderzoek laat zien dat informatietechnologie, zoals robots en internet, bijdraagt aan de groei van arbeidsproductiviteit. De eensgezindheid onder economen dat innovatie niet tot baanverlies leidt, brokkelt echter sinds 2010 af, stelt het instituut. ,,De invloed van informatietechnologie op werk verschilt. Vooral banen op mbo-niveau staan onder druk. Daarnaast maakt informatietechnologie ook internationalisering en flexibilisering van arbeid mogelijk'', aldus het rapport.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer vroeg het Rathenau Instituut begin dit jaar of ze een overzicht kon maken over de invloed van technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid. Dit mede naar aanleiding van een toespraak van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) waarin hij zijn zorgen uitte over de invloed van robotisering op de werkgelegenheid.

De bewindsman zei toen te vrezen dat in de toekomst voor veel mensen geen betaald werk meer is, omdat de meeste arbeid straks wellicht door robots of machines wordt verricht. Hij onderstreepte dat het kabinet het niet zover wil laten komen. Het zet in op bijvoorbeeld onderwijs, opleiding, verlaging van de lasten op arbeid en een betere begeleiding van werklozen om te verhinderen dat steeds meer werkgelegenheid verloren gaat.

Het instituut roept de politiek op om de 'robotsamenleving' te zien als ,,een uitgangspunt dat richting kan geven''. De geschiedenis laat zien dat dat kan door te investeren in maatschappelijk verantwoorde innovatie, in onderwijs en in aandacht voor de verdelingen van kosten en baten, aldus het rapport.

De Tweede Kamer wil de inzichten gebruiken als basis voor het komende politieke debat over de effecten van technologie op de arbeidsmarkt.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?