Weer dokteren aan het sterfbed

Achtergrond
De vierde evaluatie van de Nederlandse euthanasiepraktijk doet niet veel stof opwaaien. Op het eerste gezicht valt de balans positief uit. Het voornaamste wapenfeit is een daling van het aantal gemelde verzoeken om euthanasie en hulp bij zelfdoding. Fijn, deze verminderde behoefte aan euthanasie. Of maken we ons blij met een dode mus?
Het belangrijkste gegeven in het lijvige rapport is de afname van het aantal gevallen van door artsen als zodanig benoemde euthanasie. Theoloog en ethicus dr. Theo Boer van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht is blij met de uitkomsten en rept over een trendbreuk. Prof. dr. ir. Henk Jochemsen van het wetenschappelijk centrum voor medische ethiek in Ede, het Lindeboom Instituut, schrijft de daling van het aantal euthanasiegevallen grotendeels toe aan de toename van de moreel minder omstreden continue diepe sedatie. Als een patiënt in de terminale levensfase verkeert, k …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?