Terug naar de Blauwe Knoop

Achtergrond

Er is veel aandacht voor het toenemend drankgebruik onder jongeren. Maar lokale overheden durven drankketen niet aan te pakken, ouders grijpen zelf maar al te vaak naar de fles en tuchtmaatregelen tegen dronkenlappen lijken lachwekkend. Moeten we ons aansluiten bij de drankbestrijders van weleer? In de verte klinkt de roep en er is nog één vereniging actief.

De drankbestrijding begon in de negentiende eeuw aarzelend. Eeuwenlang waren bier en wijn gezonder dan water. De eerste aanzetten tot drankbestrijding waren niet medisch of sociaal, maar zedelijk. Drank ging gepaard met onmatigheid en liederlijk gedrag. Waarschuwende profeten als Otto Heldring, predikant binnen het Reveil, met zijn opstel 'De jenever erger dan de cholera' (1838), bleven roependen in een droge woestijn. Liberalen namen in 1842 het voortouw, met hun Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Sterke Drank, in 1900 werd dat de Volksbond tegen Drankmisbruik, die koffiehui …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?